۱۴۰۰/۱۰/۲۱

سخنگوی هیات منصفه جرایم مطبوعاتی و سیاسی از رسیدگی به دو پرونده به ریاست قاضی کاشانکی خبر داد.

احمد مومنی راد در این باره اظهار کرد: روز دوشنبه ۲۰ دی ماه در شعبه ۳ دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی کاشانکی به ۲ پرونده مطبوعاتی رسیدگی شد.

وی گفت: پرونده اول مربوط به مدیر مسئول خبرگزاری راه دانا به اتهام نشر اکاذیب به قصد اضرار به غیر بود که هیات منصفه باتفاق آرا در موضوع اتهام متهم را مجرم ندانست.

مومنی راد، بیان کرد: پرونده دوم مربوط به مدیر مسئول پایگاه خبری فیدوس به اتهام نشر اکاذیب به قصد اضرار به غیر بود که هیات منصفه باتفاق ارا در موضوع اتهام متهم را مجرم دانست و با اکثریت ارا متهم را مستحق تخفیف ندانست.

 

منبع: ایسنا